Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 28.02.2021      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Sekulární františkánský řád
Od: 30.10.1996
Sídlo:Ulice a číslo:Kapucínské náměstí 303/5
Obec:Brno, Brno-město
PSČ:60200
 Od: 30.10.1996
IČO:00676560
Datum evidence:30.10.1996Číslo evidence:8/2-19-701/1996
Statutární orgán:národní ministrPETR ALEXA
21.05.1965
Od: 30.10.1996Do: 17.10.2006
národní ministrVáclav Němec
27.09.1947
Od: 17.10.2006Do: 26.06.2012
národní ministrJIŘÍ ŠENKÝŘ
17.02.1952
Od: 27.06.2012Do: 07.07.2015
národní ministrHANA BRIGITA REICHSFELD
23.03.1963
Od: 08.07.2015Do: 16.07.2018
národní ministrFRANTIŠEK REICHEL
27.01.1938
Od: 17.07.2018Do: 31.12.2020
národní ministrLUBOŠ KOLAFA
13.06.1954
Od: 01.01.2021 
Způsob jednání statutárního orgánu:Národní ministr jedná samostatně bez omezení.
Od: 07.12.2006Do: 13.07.2014
Národní ministr jedná samostatně. Statutární orgán jedná ve věcech, jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví, jehož hodnota přesahuje částku 50 000 Kč, se souhlasem statutárního orgánu svého zřizovatele (tj. provinciála nebo provinčního vikáře). Statutární orgán jedná ve věcech směnečných a obdobných pouze s písemným souhlasem statutárního orgánu zřizovatele (tj. provinciála nebo provinčního vikáře). Směnky a obdobné instrumenty vystavené nebo vydané bez písemného souhlasu statutárního orgánu zřizovatele zavazují výlučně výstavce směnky jako fyzickou osobu.
Od: 14.07.2014 
Zřizovatel:Provincie kapucínů v ČR, Loretánské náměstí 99/6, Praha 1-Hradčany, 11800, IČ 00406465
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.