Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 22.02.2020      
Výpis
z Rejstříku svazů církví a náboženských společností
 
Název:Ekumenická rada církví v České republice
Sídlo:Ulice a číslo:Donská 370/5
Obec:Praha 10-Vršovice
PSČ:10100
IČO:00127370
Datum registrace:19.07.2005Číslo registrace:9519/2005-02-SCNS
Statutární orgán:Název:předseda ERC v ČR a vedoucí tajemník ERC v ČR
Sídlo:Donská 370/5, Praha 10-Vršovice, 10100
Členové:předseda ERC v ČRDANIEL ŽENATÝOd: 01.07.2017
12.12.1954
vedoucí tajemník ERC v ČRPETR JAN VINŠOd: 28.06.2017
29.09.1982
Způsob jednání statutárního orgánu:Předseda ERC a vedoucí tajemník, kteří jsou statutárními orgány ERC, mohou jménem ERC jednat samostatně navenek. Předsedu zastupuje některý z místopředsedů v případech, kdy je předseda nemohoucí, nepřítomen nebo je k zastoupení předsedou pověřen. Listiny zavazující ERC navenek společně podepisují předseda (případně jej zastupující místopředseda) a vedoucí tajemník.
Předmět činnosti:Předmětem činnosti Ekumenické rady církví v ČR je prohlubování závazku jednoty Kristovy církve a umožnění uskutečňování této jednoty ve společném svědectví, při společných bohoslužbách, teologických dialozích, modlitebních setkáních, při praktické spolupráci členských církví na úrovni celonárodní i místní a také při spolupráci s mezinárodními organizacemi sdružujícími církve a náboženské společnosti. ERC se zabývá koordinací obecně prospěšných aktivit, organizuje vzdělávací programy týkající se ekumenické problematiky. Usiluje, prostřednictvím sdělovacích prostředků a vlastní publikační činnosti, o předávání informací veřejnosti o životě církví, aby jejich tradice přispěly ke kulturnímu rozvoji společnosti.
Názvy členů svazu církví a náboženských společností:Apoštolská církev
Bratrská jednota baptistů
Církev adventistů sedmého dne
Církev bratrská
Církev československá husitská
Církev římskokatolická
Českobratrská církev evangelická
Evangelická církev augsburského vyznání v České republice
Evangelická církev metodistická
Federace židovských obcí v České republice
Jednota bratrská
Pravoslavná církev v českých zemích
Slezská církev evangelická augsburského vyznání
Starokatolická církev v ČR
 
 V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.