Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 25.05.2020      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Charita Hrabyně
Sídlo:Ulice a číslo:212
Obec:Hrabyně
PSČ:74767
IČO:73634000
Datum evidence:06.10.2006Číslo evidence:8/1-08-723/2006-13209
Statutární orgán:ředitelFrantišek HorsákOd: 06.10.2006
20.01.1967
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. Do řádné správy vždy patří uplatnění žádosti o jakoukoliv dotaci v jakékoliv výši. Mimořádnou správou vždy je a k platnosti jednání při mimořádné správě je nezbytný písemný souhlas biskupa nebo generálního vikáře Biskupství ostravsko-opavského k danému právnímu úkonu nebo úkonům při: 1. uzavření nájemní smlouvy k nemovitostem nebo movitým věcem s dobou nájmu nad 5 let, 2. uzavření smlouvy o výpůjčce k nemovitostem nebo movitým věcem s dobou výpůjčky nad 5 let, 3. uzavření smlouvy o dílo s cenou díla přesahující částku 1.000.000,- Kč včetně DPH, 4. uzavření smlouvy o úvěru přesahující částku 500.000,- Kč, 5. uzavření smlouvy o peněžité zápůjčce přesahující částku 100.000,- Kč, 6. uzavření smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu nebo úkonů, a) jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, nebo b) jejichž předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 500.000,- Kč včetně DPH, nebo c) které zakládají účast v jiných subjektech založených za účelem podnikání, nebo d) které zakládají ručení nebo solidární závazek. Souhlas biskupa nebo generálního vikáře k danému právnímu úkonu se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu statutární orgán Biskupství ostravsko-opavského připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu Biskupství ostravsko-opavského. Souhlas může biskup nebo generální vikář k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Zřizování a provozování charitativních služeb, domovů, ústavů, zdravotnických zařízení, sociálních služeb, zařízení zaměřených na práci s dětmi a mládeží, podporu rodiny, prevenci sociálně-patologických jevů a volnočasových i zájmových aktivit nebo jiných služeb a zařízení. Pořádání sbírek, humanitárních a charitativních akcí za účelem pomoci potřebným u nás i v zahraničí. Služby zaměstnanosti. Vzdělávání. Vyvíjení podnikatelských aktivit určených výhradně za účelem podpory charitativní činnosti.
Zřizovatel:Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava, 72802, IČ 65468953
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.