Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 21.09.2021      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Svitavách
Sídlo:Ulice a číslo:Poličská 1203/3
Obec:Svitavy, Předměstí
PSČ:56802
IČO:43509959
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-230/1994
Statutární orgán:administrátorNeobsazenoOd: 15.09.2009
 
farářFILIP KELLEROd: 12.02.2016
16.06.1972
kurátor sboruVĚRA KONEČNÁOd: 06.02.2017
21.06.1974
Způsob jednání statutárního orgánu:Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.