Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 27.02.2020      
Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Křesťanské sbory
Sídlo:Ulice a číslo:Šámalova 3915/15a
Obec:Brno, Židenice
PSČ:61500
IČO:00460541
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/13
Statutární orgán:Název:2 jednatelé
Členové:jednatelJAROSLAV ŠUPÍKOd: 16.03.2008
27.12.1950
jednatelJAN VOPALECKÝOd: 07.05.2018
03.05.1957
Způsob jednání statutárního orgánu:Jednatelé jednají jménem Křesťanských sborů i jednotlivě ve všech vnějších věcech. Jednatel v případě písemných právních úkonů připojí k názvu církve svůj podpis s uvedením, že jde o jednatele.
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Vyučovat náboženství na státních školách.
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.