Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 20.02.2020      
Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Jednota bratrská
Sídlo:Ulice a číslo:Boženy Němcové 54/9
Obec:Liberec V-Kristiánov
PSČ:46005
IČO:47475111
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/12
Statutární orgán:Název:Rada Jednoty bratrské
Členové:1) předseda Rady Jednoty bratrské, biskupEVALD RUCKÝOd: 04.08.2012
09.01.1959
2) místopředseda Rady Jednoty bratrské, biskupPETR KRÁSNÝOd: 04.08.2012
25.12.1961
3) člen Rady Jednoty bratrskéMARTIN BUKOVSKÝOd: 18.07.2013
20.06.1971
4) člen Rady Jednoty bratrskéJAN MORÁVEKOd: 04.08.2012
30.01.1971
5) člen Rady Jednoty bratrskéJAN KŘIVKAOd: 18.07.2013
11.12.1984
5) člen Rady Jednoty bratrskéŠIMON DVOŘÁKOd: 18.07.2018
23.04.1966
Způsob jednání statutárního orgánu:Každý ze členů Rady Jednoty bratrské je oprávněn jednat samostatně jako statutární zástupce Jednoty bratrské. Pro platnost právních úkonů, kterými se zcizuje nebo zatěžuje nemovitý majetek Jednoty bratrské, nebo kterými se převádí majetková účast Jednoty bratrské v obchodní společnosti, je třeba podpisu nejméně dvou členů.
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Zřizovat církevní školy.
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.