Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 26.02.2020      
Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Církev řeckokatolická
Sídlo:Ulice a číslo:Haštalské náměstí 789/4
Obec:Praha 1-Staré Město
PSČ:11000
IČO:73632465
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/07
Statutární orgán:Název:apoštolský exarcha
Členové:apoštolský exarchaLadislav HučkoOd: 31.05.2003
16.02.1948
Způsob jednání statutárního orgánu:Apoštolský exarcha je oprávněn jednat jménem Církve řeckokatolické v mezích platného řádu a norem CCEO (Can 175, 311 až 321 CCEO). Jeho pravomoc je vlastní, řádná a bezprostřední, i když výkon této pravomoci je ve svém důsledku řízen nejvyšší církevní autoritou a může být omezený určitými hranicemi (Can 178 CCEO).
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.