Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 20.01.2020      
Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Višva Guru Díp Hindu Mandir - české hinduistické společenství
Sídlo:Ulice a číslo:Zámecká 202
Obec:Střílky
PSČ:76804
IČO:73631647
Datum registrace:25.11.2002Číslo registrace:11597/2002-25
Statutární orgán:Název:Rada
Členové:místopředseda RadyVLADIMÍR SEHNOUTEKOd: 02.09.2016
01.10.1972
předseda RadyVIVEK OJHAOd: 02.09.2016
19.05.1961
radníMICHAELA SUDICKÁOd: 02.09.2016
23.04.1990
radníJINDRA DOHNALOVÁOd: 02.09.2016
09.01.1958
radníMICHAEL VLČEKOd: 02.09.2016
05.05.1973
Způsob jednání statutárního orgánu:(1) Jménem náboženské společnosti jedná předseda rady jako jeho statutární orgán. K právním jednáním, jejichž hodnota přesahuje 10.000,- Kč nebo jimiž dochází ke zcizování nebo zatěžování nemovitých věcí, potřebuje předchozí souhlas rady. (2) Ve stejném rozsahu jako předseda je oprávněn jednat jménem náboženské společnosti i místopředseda rady, který zastupuje předsedu podle čl. 11 odst. 7 základního dokumentu. Místopředseda, který byl pověřen předsedou trvalým výkonem některých jeho pravomocí nebo činností podle čl. 11 odst. 7 základního dokumentu, je oprávněn jednat jménem náboženské společnosti ve věcech, které jsou s výkonem těchto pravomocí nebo činností spojeny. Odstavec 1 věta druhá se uplatní obdobně. (3) K jednání jménem náboženské společnosti nebo na jeho účet mohou být předsedou rady pověřeny i další osoby. Má-li se toto pověření vztahovat i na věci dle odst. 1 věty druhé, je nezbytný předchozí souhlas rady. (4) Je-li některá osoba pověřena v rámci náboženské společnosti určitou činností, zastupuje tato osoba náboženskou společnost ve všech jednáních, k nimž při této činnosti obvykle dochází.
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Oprávnění k výkonu zvláštních práv, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.