Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 27.02.2020      
Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna
Sídlo:Ulice a číslo:1
Obec:Chotýšany, Městečko
PSČ:25701
IČO:73631639
Datum registrace:21.11.2002Číslo registrace:11830/2002-24
Statutární orgán:Název:Národní rada
Členové:1) vedoucíVÁCLAV LICHTÁGOd: 29.06.2013
08.07.1970
2) člen Národní radyALEŠ JUNGAOd: 29.06.2013
13.07.1965
3) člen Národní radyNENAD NEJKOVOd: 29.06.2013
11.05.1965
Způsob jednání statutárního orgánu:Národní rada jmenuje na dobu neurčitou a také odvolává vedoucího společnosti a další dva členy Národní rady oprávněné dokládat písemný souhlas. Vedoucí jedná jménem náboženské společnosti v právních i mimoprávních záležitostech při administrativním nebo soudním jednání s orgány veřejné správy a třetími osobami. Má také právo podepisovat v zastoupení společnosti dokumenty při nákupu a prodeji movitého a nemovitého majetku, pronajímání nemovitostí, opatřování hypoték, přijímání a dávání záruk a zajišťování půjček v hodnotě do 300.000,- Kč. K úkonům v hodnotě nad 300.000,- Kč a k podání návrhů na registraci a evidenci Ministerstvu kultury, musí vedoucí doložit písemný souhlas s podpisy minimálně dalších dvou členů Národní rady oprávněných dokládat písemný souhlas.
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Hostinská činnost, pekařství, cukrářství, mlynářství, maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny a podnikání na základě osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Oprávnění k výkonu zvláštních práv, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.