Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 27.02.2020      
Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Církev bratrská
Sídlo:Ulice a číslo:Soukenická 1193/15
Obec:Praha 1-Nové Město
PSČ:11000
IČO:00445215
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/04
Statutární orgán:Název:Rada Církve bratrské
Členové:1) předseda Rady Církve bratrskéDAVID NOVÁKOd: 01.09.2017
10.04.1966
2) 1. místopředseda Rady Církve bratrskéPETR RAUSOd: 21.02.2017
22.11.1956
3) 2. místopředseda Rady Církve bratrskéBRONISLAV MATULÍKOd: 01.10.2017
12.12.1961
4) tajemník Rady Církve bratrskéPETR GRULICHOd: 21.02.2017
29.01.1967
Způsob jednání statutárního orgánu:Pro platnost právního jednání, kterým se získává, zcizuje nebo zastavuje nemovitý majetek Církve bratrské, a pro nakládání s právy, s dluhy či movitými věcmi v hodnotě nad desetinásobek průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice se vyžaduje podpis nejméně dvou statutárních zástupců Církve bratrské. Listiny o jiných právních jednáních podepisuje samostatně kterýkoliv statutární zástupce Církve bratrské.
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Zřizovat církevní školy.
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.