Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 22.02.2020      
Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Théravádový buddhismus
Sídlo:Ulice a číslo:U Zámečku 1666
Obec:Pardubice, Bílé Předměstí
PSČ:53003
IČO:01982443
Datum registrace:26.06.2018Číslo registrace:38436/2018-40
Statutární orgán:Název:Předseda rady starších, zástupce předsedy rady starších, sekretář
Členové:1) předseda rady staršíchNeobsazenoOd: 26.06.2018
 
1) předseda rady staršíchPAVEL SMRČKAOd: 31.01.2019
12.01.1947
2) zástupce předsedy rady staršíchNeobsazenoOd: 26.06.2018
 
3) sekretářLADISLAV KRÁLOd: 31.01.2019
24.10.1977
Způsob jednání statutárního orgánu:V právních jednáních, jejichž předmětem je plnění, hodnota, závazek či majetková dispozice přesahující 1 000 000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) nebo při udělení plné moci jedná a podepisuje společně předseda se sekretářem nebo v nepřítomnosti předsedy jeho zástupce společně se sekretářem. V ostatních věcech předseda, jeho zástupce a sekretář jednají a podepisují samostatně. Převod nebo zatížení nemovitých věcí ve vlastnictví náboženské společnosti musí předem schválit rada starších. Oprávněn nakládat s majetkem náboženské společnosti je v souladu s čl. 7. odst. 2 Základního dokumentu náboženské společnosti předseda nebo jeho zástupce a sekretář. Právnické osoby náboženské společnosti hospodaří se svým majetkem samostatně, přičemž s majetkem řeholní instituce je oprávněn nakládat její představený a s majetkem chrámu jeho duchovní správce, nestanoví-li statut řeholní instituce nebo chrámu jinak.
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Oprávnění k výkonu zvláštních práv, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.