Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 22.02.2020      
Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Církev římskokatolická
Sídlo:Ulice a číslo:Thákurova 676/3
Obec:Praha 6-Dejvice
PSČ:16000
IČO:73632848
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/08
Statutární orgán:Název:Česká biskupská konference
Členové:1) předseda České biskupské konferenceDOMINIK DUKAOd: 03.05.2010
26.04.1943
2) místopředseda České biskupské konferenceJAN GRAUBNEROd: 03.05.2010
29.08.1948
3) generální sekretář České biskupské konferenceSTANISLAV PŘIBYLOd: 01.10.2016
16.11.1971
Způsob jednání statutárního orgánu:Předseda jedná a podepisuje jménem České biskupské konference ve věcech týkajících se celé církve (souhrnu všech jejích složek), zejména ve věcech týkajících se změn základního dokumentu, zvláštních práv a uzavírání smluv o jejich výkonu. Předseda, místopředseda i generální sekretář jednají a podepisují samostatně, s výjimkou právních jednání, jejichž předmětem je plnění, hodnota, závazek či majetková dispozice přesahující 1,000.000,- Kč, nebo při udělení plné moci pro takové právní jednání. V těchto případech jedná a podepisuje společně předseda s místopředsedou nebo generální sekretář s předsedou či místopředsedou.
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Vyučovat náboženství na státních školách.
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Zřizovat církevní školy.
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.