Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 27.02.2020      
Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Náboženská společnost českých unitářů
Sídlo:Ulice a číslo:Karlova 186/8
Obec:Praha 1-Staré Město
PSČ:11000
IČO:00460524
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/14
Statutární orgán:Název:Ústřední správní sbor
Členové:místopředseda Ústředního správního sboruONDŘEJ SVATOŠOd: 01.06.2017
19.02.1981
předseda Ústředního správního sboruKRISTÝNA LEDEREROVÁ KOLAJOVÁOd: 01.06.2015
10.07.1978
Způsob jednání statutárního orgánu:Předseda ústředního správního sboru zastupuje Náboženskou společnost českých unitářů navenek a jedná za Náboženskou společnost českých unitářů samostatně ve všech věcech vyjma záležitostí, kde ústava nebo jiné vnitřní předpisy Náboženské společnosti českých unitářů stanoví jinak. Předseda ústředního správního sboru nesmí bez souhlasu ústředního správního sboru prodávat ani kupovat, či jinak zcizovat nemovitý majetek, a nesmí jednat ve věcech, jejichž finanční hodnota je vyšší než finanční hodnota stanovená ústředním správním sborem. Místopředseda ústředního správního sboru může za Náboženskou společnost českých unitářů jednat jen na základě písemného pověření od předsedy ústředního správního sboru. V případě, že předseda ústředního správního sboru na svou funkci rezignuje, zemře nebo je dlouhodobě indisponován k výkonu své funkce, přechází výkon jeho práv a povinností statutárního orgánu na místopředsedu ústředního správního sboru, a to až do doby, než je zvolen nový předseda ústředního správního sboru.
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Předmětem obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti je pronájem vlastní nemovitosti, provozování vydavatelství a nakladatelství, agenturní činnost v oblasti kultury, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje.
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Vyučovat náboženství na státních školách.
Zřizovat církevní školy.
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.