Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 21.01.2020      
Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü
Sídlo:Ulice a číslo:Na Maninách 1288/17a
Obec:Praha 7-Holešovice
PSČ:17000
IČO:73634174
Datum registrace:08.06.2007Číslo registrace:12449/2006-28
Statutární orgán:Název:Rada BDC
Členové:člen Rady BDCPAVEL FIDLEROd: 14.09.2018
08.05.1978
člen Rady BDCDAVID POKORNÝOd: 14.09.2018
03.07.1983
člen Rady BDCRADKA VRBKOVÁOd: 14.09.2018
23.07.1978
ekonomický ředitelMICHAL POPOVIČOd: 07.10.2011
19.02.1973
Způsob jednání statutárního orgánu:Jménem BDC je oprávněn jednat ve všech věcech samostatně jak každý člen Rady, tak ekonomický ředitel BDC, s výjimkou právního úkonu, kterým se nakládá s majetkem BDC v hodnotě vyšší než 40 000 Kč, k jehož platnosti se vyžaduje podpis nejméně dvou členů Rady anebo podpis 1 člena Rady spolu s podpisem ekonomického ředitele BDC.
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Oprávnění k výkonu zvláštních práv, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.