Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 27.02.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Sbor Jednoty bratrské v Novém Městě pod Smrkem
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Švermova 853
Obec:Nové Město pod Smrkem
PSČ:46365
 Od: 28.01.2011
Ulice a číslo:Kmochova 682
Obec:Nové Město pod Smrkem
PSČ:46365
 Od: 28.02.2003  Do: 27.01.2011
IČO:65082346
Datum evidence:19.09.1997Číslo evidence:12-013/1997
Statutární orgán:administrátor sboruDAVID NITRA
09.01.1993
Od: 06.08.2015Do: 31.08.2017
správce sboruMARTIN BUKOVSKÝ
20.06.1971
Od: 28.02.2003Do: 30.11.2009
správce sboruJAN SELNEKOVIČ
17.06.1981
Od: 01.12.2009 
Způsob jednání statutárního orgánu:za sbor jedná správce sboru
Od: 09.01.2007Do: 05.08.2015
Správce sboru nebo administrátor sboru je oprávněn jednat samostatně jako statutární zástupce sboru. Pro platnost právních úkonů, kterými se zcizuje nebo zatěžuje nemovitý majetek, je potřeba předchozího souhlasu Rady Jednoty bratrské.
Od: 06.08.2015Do: 01.09.2016
Správce sboru nebo administrátor sboru je oprávněn jednat samostatně jako statutární zástupce sboru. Pro platnost právních úkonů, kterými se zcizuje nebo zatěžuje nemovitý majetek sboru, nebo kterými se převádí majetková účast sboru v obchodní společnosti, je třeba předchozího souhlasu Rady Jednoty bratrské.
Od: 02.09.2016 
Zřizovatel:Jednota bratrská, Boženy Němcové 54/9, Liberec V-Kristiánov, 46005, IČ 47475111
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.