Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 09.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v Tanvaldě
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Hlavní 91
Obec:Smržovka
PSČ:46851
 Od: 06.12.2017
Ulice a číslo:Tyršova 1135
Obec:Smržovka
PSČ:46851
 Od: 27.02.2003  Do: 05.12.2017
IČO:70229627
Datum evidence:01.01.2000Číslo evidence:9-260/2000
Statutární orgán:1) administrátorHANA JALUŠKOVÁ
30.11.1947
Od: 10.01.2006Do: 13.11.2016
1) farářNeobsazeno
 
Od: 14.11.2016 
1) kazatel nebo administrátorRudolf Borski
02.07.1927
Od: 27.02.2003Do: 09.01.2006
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 14.11.2016 
2) kurátorIRENA HUDÁKOVÁ
12.06.1942
Od: 27.02.2003Do: 09.01.2006
2) kurátorPetr Boskovic
09.05.1955
Od: 10.01.2006Do: 13.11.2016
3) kurátor sboruNeobsazeno
 
Od: 14.11.2016 
místopředseda správní komiseVLASTISLAV FEJKL
24.01.1961
Od: 14.11.2016 
předseda správní komiseONDŘEJ HALAMA
08.04.1956
Od: 14.11.2016 
Způsob jednání statutárního orgánu:Administrátorka a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.