Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 04.06.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou
Od: 26.07.2006
Sídlo:Ulice a číslo:5. května 193/2
Obec:Jablonec nad Nisou
PSČ:46601
 Od: 18.01.2019
Ulice a číslo:Pod Baštou 1375/10
Obec:Jablonec nad Nisou
PSČ:46601
 Od: 26.07.2006  Do: 17.01.2019
IČO:73633992
Datum evidence:26.07.2006Číslo evidence:9-298/2006-10325
Statutární orgán:člen správní radyOtakar Drahoňovský
24.03.1952
Od: 16.02.2007Do: 10.12.2008
člen správní radyJARMILA MACHOVÁ
19.02.1963
Od: 03.01.2008Do: 31.01.2009
člen správní radyJARMILA MACHOVÁ
19.02.1963
Od: 01.02.2012Do: 31.08.2015
člen správní radyPAVEL NOVÁK
21.05.1981
Od: 01.02.2012 
členka správní radyJANA SOUKALOVÁ
26.09.1973
Od: 01.09.2015Do: 18.01.2019
členka správní radyMONIKA CHALUPECKÁ
11.03.1978
Od: 01.01.2018 
předseda představenstvaDANIEL CHALUPECKÝ
07.04.1976
Od: 26.07.2006Do: 15.02.2007
předsedkyně správní rady (ředitelka)MICHAELA ALBRECHTOVÁ
26.07.1975
Od: 16.02.2007Do: 31.01.2009
předsedkyně správní rady (ředitelka)MICHAELA ALBRECHTOVÁ
26.07.1975
Od: 01.02.2012 
ředitelka pověřená výkonem funkce správní radyMICHAELA ALBRECHTOVÁ
26.07.1975
Od: 01.02.2009Do: 01.02.2012
ředitelka střediskaMICHAELA ALBRECHTOVÁ
26.07.1975
Od: 26.07.2006Do: 15.02.2007
Způsob jednání statutárního orgánu:Předseda představenstva střediska a ředitel střediska jednají společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci představenstva střediska. Ředitel střediska jedná samostatně do částky 200 000 Kč v každém jednotlivém případě.
Od: 18.01.2007Do: 15.02.2007
Jménem Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou jednají a podepisují se předsedkyně správní rady (ředitelka) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou je oprávněna činit (jednat) a podepisovat ředitelka Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou samostatně.
Od: 16.02.2007Do: 31.01.2009
Statutárním orgánem Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou je správní rada. Přechodným výkonem funkce správní rady Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou je s účinností od 1.2.2009 na dobu určitou a to do 31.1.2010 pověřena ředitelka Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou, Michaela Albrechtová. Ředitelka Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou je oprávněna jednat a podepisovat jménem Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou ve všech věcech.
Od: 01.02.2009Do: 03.02.2010
Statutárním orgánem Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou je správní rada. Přechodným výkonem funkce správní rady Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou je na dobu určitou a to do 31. 1. 2011 pověřena ředitelka Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou, Michaela Albrechtová. Ředitelka Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou je oprávněna jednat a podepisovat jménem Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou ve všech věcech.
Od: 04.02.2010Do: 24.03.2011
Statutárním orgánem Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou je správní rada. Přechodným výkonem funkce správní rady Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou je na dobu určitou, a to do 31. 1. 2012, pověřena ředitelka Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou, Michaela Albrechtová. Ředitelka Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou je oprávněna jednat a podepisovat jménem Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou ve všech věcech.
Od: 25.03.2011Do: 31.01.2012
Jménem Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou jednají a podepisují se předsedkyně správní rady (ředitelka) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - střediska v Jablonci nad Nisou je oprávněna činit (jednat) a podepisovat ředitelka Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou samostatně.
Od: 01.02.2012 
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Předmět hlavní činnosti: Terénní pečovatelská služba, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, Praha 2-Vinohrady, 12000, IČ 45242704
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.