Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 09.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
VÝMAZ Z EVIDENCE
 
Název:Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v Koberovech
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:41
Obec:Záhoří, Smrčí
PSČ:51301
 Od: 06.03.2003
IČO:70229589
Datum evidence:01.01.2000Číslo evidence:9-256/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 12.02.2016Do: 09.07.2019
1) kazatelVáclav Kačer
17.07.1931
Od: 27.02.2003Do: 17.02.2009
1) kazatelHANA JALUŠKOVÁ
30.11.1947
Od: 18.02.2009Do: 17.01.2012
1) kazatelNeobsazeno
 
Od: 18.01.2012Do: 11.02.2016
2) kurátorHALKA DOBROVOLNÁ
15.01.1955
Od: 27.02.2003Do: 17.01.2012
2) kurátorAleš Kačer
05.12.1958
Od: 18.01.2012Do: 09.07.2019
3) administrátorHANA JALUŠKOVÁ
30.11.1947
Od: 18.01.2012Do: 05.02.2012
3) administrátorJIŘÍ POLMA
25.02.1950
Od: 06.02.2012Do: 20.06.2018
3) administrátorONDŘEJ HALAMA
08.04.1956
Od: 21.06.2018Do: 09.07.2019
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatelka a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 17.01.2012
Administrátor a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2012Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
Zrušení evidence:09.07.2019
Zánik:09.07.2019
Právní nástupce:Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v Železném Brodě, IČO 70229601
Zapsáno: 10.07.2019 
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Likvidace, Insolvenční řízení není žádný záznam.