Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Znojmě
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Rudoleckého 928/15
Obec:Znojmo
PSČ:66902
 Od: 27.02.2003
IČO:45669180
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-253/1994
Statutární orgán:1) farářPAVEL KAŠPAR
02.03.1950
Od: 12.02.2016Do: 18.02.2019
1) farářMARTA SEDLÁČKOVÁ
03.12.1978
Od: 19.02.2019 
1) kazatel sboruJIŘINA KAČENOVÁ
04.07.1964
Od: 27.02.2003Do: 21.11.2006
1) kazatel sboruJANA ŠPINAROVÁ
12.12.1974
Od: 19.01.2007Do: 23.08.2015
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 24.08.2015Do: 19.11.2015
1) kazatel sboruPAVEL KAŠPAR
02.03.1950
Od: 20.11.2015Do: 11.02.2016
2) administrátorJiří Gruber
15.06.1952
Od: 21.11.2006Do: 18.01.2007
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 19.01.2007Do: 23.08.2015
2) administrátorDAVID SEDLÁČEK
14.04.1974
Od: 24.08.2015Do: 19.11.2015
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 20.11.2015 
3) kurátor sboruVĚRA GROCHOLOVÁ
13.08.1925
Od: 27.02.2003Do: 25.07.2005
3) kurátor sboruOLGA SMETANOVÁ
19.04.1977
Od: 29.01.2014 
3) kurátorka sboruJiřina Marešová
14.09.1934
Od: 26.07.2005Do: 28.01.2014
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatelka a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.