Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Šternberku
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:U horní brány 130/4
Obec:Šternberk
PSČ:78501
 Od: 27.02.2003
IČO:60781068
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-233/1994
Statutární orgán:1) farářJANA HOFMANOVÁ
07.04.1986
Od: 12.02.2016Do: 31.08.2016
1) farářNeobsazeno
 
Od: 01.09.2016Do: 11.03.2018
1) farářJANA RUMLOVÁ
14.08.1955
Od: 12.03.2018 
1) kazatel sboruVLASTISLAV STEJSKAL
28.04.1976
Od: 01.10.2003Do: 06.10.2013
1) kazatel sboruJANA HOFMANOVÁ
07.04.1986
Od: 07.10.2013Do: 11.02.2016
2) administrátorPETR MALÁČ
10.05.1955
Od: 27.02.2003Do: 30.09.2003
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 01.10.2003Do: 31.08.2016
2) administrátorJAN LUKÁŠ
05.03.1964
Od: 01.09.2016Do: 11.03.2018
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 12.03.2018 
3) kurátor sboruJIŘÍ TOMÁŠEK
02.12.1940
Od: 04.09.2015Do: 13.09.2015
3) kurátor sboruEVA TOMÁŠKOVÁ
22.03.1941
Od: 14.09.2015 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.