Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 09.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Dvoře Králové nad Labem
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:náměstí Odboje 1128
Obec:Dvůr Králové nad Labem
PSČ:54401
 Od: 27.02.2003
IČO:43465013
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-226/1994
Statutární orgán:1) farářALEŠ MOSTECKÝ
04.06.1973
Od: 12.02.2016Do: 14.12.2018
1) farářTOMÁŠ MOLNÁR
31.01.1961
Od: 15.12.2018Do: 17.01.2019
1) farářNeobsazeno
 
Od: 18.01.2019Do: 31.12.2019
1) farářDANIELA BRODSKÁ
29.08.1944
Od: 01.01.2020 
1) kazatel sboruVOJEN SYROVÁTKA
08.03.1940
Od: 27.02.2003Do: 20.09.2010
1) kazatel sboruALEŠ MOSTECKÝ
04.06.1973
Od: 21.09.2010Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 17.01.2019
2) administrátorTOMÁŠ MOLNÁR
31.01.1961
Od: 18.01.2019Do: 31.12.2019
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 01.01.2020 
3) kurátor sboruMIROSLAV VÁVRA
11.07.1941
Od: 27.02.2003Do: 13.04.2005
3) kurátor sboruPavel Vávra
27.05.1943
Od: 14.04.2005Do: 12.05.2011
3) kurátor sboruZDENĚK HOJNÝ
17.02.1971
Od: 13.05.2011 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.