Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Žatci
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Husova 1200
Obec:Žatec
PSČ:43801
 Od: 27.02.2003
IČO:46762027
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-225/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruJAN VESELÝ
25.02.1949
Od: 27.02.2003Do: 15.05.2014
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 16.05.2014Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 15.05.2014
2) administrátorTOMÁŠ PAVELKA
24.04.1979
Od: 16.05.2014 
3) kurátor sboruJiří Polák
18.09.1977
Od: 27.02.2003Do: 24.02.2013
3) kurátor sboruNeobsazeno
 
Od: 25.02.2013Do: 14.05.2013
3) kurátor sboruIVO VALÁŠEK
28.01.1963
Od: 15.05.2013 
4) předseda správní komiseTOMÁŠ PAVELKA
24.04.1979
Od: 25.02.2013Do: 14.05.2013
5) místopředseda správní komisePETR HUBÁČEK
24.03.1974
Od: 25.02.2013Do: 14.05.2013
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.