Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 09.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Šenově u Ostravy
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Radniční náměstí 311
Obec:Šenov
PSČ:73934
 Od: 01.01.2003  Do: 25.05.2005
Ulice a číslo:Hasičská 1131
Obec:, Šenov
PSČ:73934
 Od: 07.01.2002  Do: 31.12.2002
Ulice a číslo:Hasičská 1131
Obec:Šenov
PSČ:73934
 Od: 26.05.2005
IČO:48772461
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-208/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 12.02.2016Do: 18.02.2019
1) farářŠTĚPÁN MAROSZ
05.06.1972
Od: 19.02.2019 
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 11.02.2016
2) administrátorŠTĚPÁN JANČA
14.01.1972
Od: 27.02.2003Do: 30.03.2004
2) administrátorStanislav Kaczmarczyk
11.09.1936
Od: 30.03.2004Do: 02.06.2009
2) administrátorPAVEL KŘIVOHLAVÝ
08.02.1968
Od: 03.06.2009Do: 19.05.2016
2) administrátorŠTĚPÁN JANČA
14.01.1972
Od: 20.05.2016Do: 18.02.2019
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 19.02.2019 
3) kurátor sboruBOHUŠ BERGER
21.02.1925
Od: 27.02.2003Do: 30.03.2004
3) kurátor sboruPETR WIECZOREK
30.06.1970
Od: 30.03.2004Do: 02.07.2018
3) kurátor sboruJAN PŘEČEK
29.03.1946
Od: 03.07.2018 
Způsob jednání statutárního orgánu:Administrátor a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.