Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 09.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Soběhrdech
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:21
Obec:Soběhrdy
PSČ:25601
 Od: 27.02.2003
IČO:48925721
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-201/1994
Statutární orgán:1) farářPETR TURECKÝ
06.10.1974
Od: 12.02.2016Do: 31.08.2019
1) farářNeobsazeno
 
Od: 01.09.2019Do: 31.01.2020
1) farářJOSEF BARTOŠEK
02.01.1951
Od: 01.02.2020 
1) kazatelJOSEF BARTOŠEK
02.01.1951
Od: 13.02.2006Do: 03.09.2006
1) kazatel sboruHYNEK TKADLEČEK
16.03.1963
Od: 27.02.2003Do: 03.11.2004
1) kazatel sboruPETR TURECKÝ
06.10.1974
Od: 04.09.2006Do: 11.02.2016
2) administrátorVLADIMÍR PÍR
21.05.1975
Od: 18.11.2004Do: 12.02.2006
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 13.02.2006Do: 31.08.2019
2) administrátorMICHAL ŠOUREK
03.10.1965
Od: 01.09.2019Do: 31.01.2020
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 01.02.2020 
3) kurátorPAVEL STOLAŘ
13.04.1952
Od: 29.03.2016 
3) kurátor sboruVěra Hudcová
27.09.1956
Od: 27.02.2003Do: 16.04.2007
3) kurátor sboruJan Rataj
04.03.1962
Od: 17.04.2007Do: 05.05.2013
3) kurátor sboruPAVEL GOBY
02.03.1964
Od: 06.05.2013Do: 28.03.2016
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.