Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 04.06.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rovečném
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:174
Obec:Rovečné
PSČ:59265
 Od: 27.02.2003
IČO:43379371
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-189/1994
Statutární orgán:1) farářONDŘEJ RUML
01.06.1978
Od: 12.02.2016Do: 31.08.2019
1) farářIDA TENGLEROVÁ
18.03.1974
Od: 01.09.2019 
1) kazatel sboruMiroslav Pfann
14.12.1963
Od: 27.02.2003Do: 07.08.2005
1) kazatel sboruONDŘEJ RUML
01.06.1978
Od: 13.09.2005Do: 11.02.2016
2) administrátorJAN PLECHÁČEK
02.05.1967
Od: 08.08.2005Do: 12.09.2005
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 13.09.2005 
3) kurátor sboruAdolf Petr
07.08.1937
Od: 13.09.2005Do: 28.05.2013
3) kurátorka sboruDOBROMILA BEDNÁŘOVÁ
04.02.1929
Od: 27.02.2003Do: 12.09.2005
3) kurátorka sboruANNA SEJBALOVÁ
16.12.1947
Od: 30.05.2013Do: 22.04.2019
3) kurátorka sboruVĚRA POSPÍŠILOVÁ
05.02.1959
Od: 23.04.2019 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.