Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 16.07.2019      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 8 - Kobylisy
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:U školské zahrady 1264/1
Obec:Praha 8-Kobylisy
PSČ:18200
 Od: 27.02.2003
IČO:45772720
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-173/1994
Statutární orgán:1) farářMIROSLAV ERDINGER
29.05.1954
Od: 12.02.2016Do: 28.09.2016
1) farářONDŘEJ KOLÁŘ
17.04.1978
Od: 29.09.2016 
1) kazatel sboruJiří P. Štorek
11.07.1941
Od: 27.02.2003Do: 23.09.2003
1) kazatel sboruMIROSLAV ERDINGER
29.05.1954
Od: 24.03.2005Do: 11.02.2016
2) administrátorTomáš Drobík
04.12.1973
Od: 23.09.2003Do: 23.03.2005
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 24.03.2005 
3) kurátor sboruJan Ratiborský
07.09.1947
Od: 27.02.2003Do: 13.04.2005
3) kurátor sboruPavel Veselý
27.04.1942
Od: 14.04.2005Do: 05.05.2016
3) kurátor sboruVLASTA REJENTOVÁ
24.02.1944
Od: 06.05.2016 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.