Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 04.06.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 4 - Nusle
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Žateckých 1169/11
Obec:Praha 4-Nusle
PSČ:14000
 Od: 27.02.2003
IČO:61381721
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-167/1994
Statutární orgán:1) farářMARTA ZEMÁNKOVÁ
21.10.1964
Od: 12.02.2016Do: 05.10.2018
1) farářDAN PÁLENÍK
14.06.1986
Od: 06.10.2018 
1) kazatel sboruIrena Škeříková
28.04.1958
Od: 27.02.2003Do: 31.08.2008
1) kazatel sboruMARTA ZEMÁNKOVÁ
21.10.1964
Od: 01.09.2008Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003 
3) kurátor sboruMIROSLAV LITOMISKÝ
15.08.1933
Od: 27.02.2003Do: 17.06.2005
3) kurátor sboruVLADIMÍR KNĚŽEK
10.07.1947
Od: 17.06.2005Do: 19.04.2011
3) kurátor sboruVLADIMÍR KNĚŽEK
10.07.1947
Od: 09.04.2014 
3) kurátorka sboruVANDA ŘEZNÍČKOVÁ
27.09.1968
Od: 20.04.2011Do: 08.04.2014
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatelka a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 19.04.2011
Kazatelka a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 20.04.2011Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.