Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 09.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 1 - Staré Město
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Salvátorská 1045/1
Obec:Praha 1-Staré Město
PSČ:11000
 Od: 27.02.2003
IČO:45701814
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-157/1994
Statutární orgán:1) farářLÝDIA MAMULOVÁ
04.03.1952
Od: 12.02.2016Do: 17.11.2016
1) farářDALIBOR ANTALÍK
01.11.1966
Od: 18.11.2016Do: 31.08.2017
1) farářTOMÁŠ TRUSINA
26.04.1961
Od: 01.09.2017 
1) kazatel sboruMiloš Rejchrt
19.10.1946
Od: 27.02.2003Do: 26.04.2006
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 27.04.2006Do: 18.07.2006
1) kazatel sboruJosef Daniel Beneš
31.07.1941
Od: 19.07.2006Do: 08.06.2011
1) kazatel sboruPAVEL DVOŘÁČEK
09.10.1950
Od: 09.06.2011Do: 26.10.2015
1) kazatel sboruLÝDIA MAMULOVÁ
04.03.1952
Od: 27.10.2015Do: 11.02.2016
2) administrátorEva Halamová
17.06.1955
Od: 27.04.2006Do: 06.08.2006
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 07.08.2006 
3) kurátor sboruZdenka Kafková
20.11.1944
Od: 27.02.2003Do: 21.07.2008
3) kurátor sboruOtakar Keller
27.01.1945
Od: 22.07.2008Do: 19.06.2014
3) kurátor sboruPAVEL JANEČEK
11.09.1952
Od: 20.06.2014Do: 29.04.2018
3) kurátor sboruJANA CEJPOVÁ
29.12.1964
Od: 30.04.2018 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.