Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Písku
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Fügnerovo nám. 48/14
Obec:Písek, Budějovické Předměstí
PSČ:39701
 Od: 27.02.2003
IČO:48255602
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-148/1994
Statutární orgán:1) farářJIŘÍ JEŽDÍK
21.04.1965
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruDAVID NEČIL
16.05.1973
Od: 27.02.2003Do: 09.10.2008
1) kazatel sboruJIŘÍ JEŽDÍK
21.04.1965
Od: 10.10.2008Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003 
3) kurátor sboruJan Krygel
04.02.1943
Od: 27.02.2003Do: 14.04.2004
3) kurátor sboruJIŘÍ PRUDKÝ
16.10.1927
Od: 14.04.2004Do: 31.10.2013
3) kurátor sboruJIŘÍ VAČKÁŘ
13.09.1947
Od: 01.11.2013Do: 06.08.2018
3) kurátor sboruTOMÁŠ FRANCŮ
06.09.1949
Od: 07.08.2018 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.