Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně
Od: 21.08.2003
Sídlo:Ulice a číslo:203
Obec:Petrov nad Desnou
PSČ:78816
 Od: 06.01.2011
Ulice a číslo:203
Obec:Sobotín
PSČ:78816
 Od: 21.08.2003  Do: 05.01.2011
IČO:42766214
Datum evidence:21.08.2003Číslo evidence:9-284/2003-13586
Statutární orgán:člen správní radyMARIE SLÉHOVÁ
20.10.1956
Od: 16.02.2007Do: 31.12.2010
člen správní radyMILENA KÚTNÁ
02.07.1957
Od: 16.02.2007Do: 13.02.2013
členka správní radyDRAHOMÍRA KREJČOVÁ
21.07.1962
Od: 16.02.2007 
členka správní radyPAVLÍNA MATUROVÁ
11.05.1978
Od: 01.01.2011Do: 16.06.2014
členka správní radyMARIE ŠVAJDOVÁ
04.06.1974
Od: 14.02.2013 
členka správní radyMILENA KOUBKOVÁ
17.10.1977
Od: 17.06.2014 
předseda správní rady (ředitel)MIROSLAV PODHAJSKÝ
19.08.1967
Od: 01.06.2018 
předsedkyně představenstvaVanda Nedbalová
16.06.1936
Od: 21.08.2003Do: 15.02.2007
předsedkyně správní rady (ředitelka)HANA SKLENÁŘOVÁ
11.09.1961
Od: 16.02.2007Do: 31.05.2018
ředitelka střediskaHANA SKLENÁŘOVÁ
11.09.1961
Od: 21.08.2003Do: 15.02.2007
Způsob jednání statutárního orgánu:Předseda představenstva střediska a ředitel střediska jednají společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci představenstva střediska. Ředitel střediska jedná samostatně do částky 200 000 Kč v každém jednotlivém případě.
Od: 18.01.2007Do: 15.02.2007
Jménem Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně jednají a podepisují se předsedkyně správní rady (ředitelka) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně je oprávněna činit (jednat) a podepisovat ředitelka Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně samostatně.
Od: 16.02.2007 
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Předmět hlavní činnosti: Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby, dům na půl cesty, osobní asistence, svoz a rozvoz klientů, práce s dobrovolníky. Předmět hospodářské činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží, praní a mandlování prádla, hostinská činnost, pronájem a půjčování věcí movitých.
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, Praha 2-Vinohrady, 12000, IČ 45242704
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.