Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 31.05.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pečkách
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Husovo nám. 480
Obec:Pečky
PSČ:28911
 Od: 18.07.2013
Ulice a číslo:Masarykovo nám. 1
Obec:Pečky
PSČ:28911
 Od: 27.02.2003  Do: 17.07.2013
IČO:45826609
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-147/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 12.02.2016Do: 17.05.2018
1) farářPAVEL JUN
30.06.1957
Od: 18.05.2018 
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 16.06.2009
1) kazatel sboruBlahoslav Hájek
03.10.1935
Od: 17.06.2009Do: 24.10.2011
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 25.10.2011Do: 11.02.2016
2) administrátorTOMÁŠ ADÁMEK
16.02.1963
Od: 27.02.2003Do: 09.02.2004
2) administrátorPAVEL DVOŘÁČEK
09.10.1950
Od: 09.02.2004Do: 09.11.2005
2) administrátorMagdaléna Trgalová
01.03.1977
Od: 10.11.2005Do: 03.09.2007
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 17.06.2009Do: 24.10.2011
2) administrátorMarek Lukášek
27.11.1965
Od: 25.10.2011Do: 18.07.2012
2) administrátorLukáš Ondra
05.11.1969
Od: 19.07.2012Do: 16.04.2013
2) administrátorHELENA JUNOVÁ
13.01.1957
Od: 17.04.2013Do: 17.05.2018
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 18.05.2018 
2) administrátorkaHELENA JUNOVÁ
13.01.1957
Od: 04.09.2007Do: 16.06.2009
3) kurátor sboruTomáš Teplý
20.08.1945
Od: 27.02.2003Do: 24.10.2011
3) kurátor sboruNADĚŽDA HAUZNEROVÁ
16.02.1949
Od: 25.10.2011Do: 06.06.2012
3) kurátor sboruNeobsazeno
 
Od: 07.06.2012Do: 16.04.2013
3) kurátor sboruNADĚŽDA HAUZNEROVÁ
16.02.1949
Od: 17.04.2013Do: 31.05.2017
3) kurátor sboruZDENĚK MÜLLER
12.06.1981
Od: 01.06.2017 
4) předseda správní komiseMARTIN FÉR
02.12.1974
Od: 07.06.2012Do: 16.04.2013
5) místopředseda správní komiseMarek Lukášek
27.11.1965
Od: 07.06.2012Do: 19.07.2012
5) místopředseda správní komiseLukáš Ondra
05.11.1969
Od: 19.07.2012Do: 16.04.2013
Způsob jednání statutárního orgánu:Administrátorka a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 16.06.2009
Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 17.06.2009Do: 24.10.2011
Administrátor a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 25.10.2011Do: 06.06.2012
Předseda správní komise a místopředseda správní komise podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 07.06.2012Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.