Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
VÝMAZ Z EVIDENCE
 
Název:Diakonie ČCE - Středisko náhradní rodinné péče
Od: 21.08.2003  Do: 31.12.2006
Diakonie ČCE - Středisko náhradní rodinné péče v likvidaci
Od: 01.01.2007
Sídlo:Ulice a číslo:Českobratrská 86
Obec:Přelouč
PSČ:53501
 Od: 21.08.2003
IČO:42936314
Datum evidence:21.08.2003Číslo evidence:9-281/2003-13586
Statutární orgán:předseda představenstvaBohuslav Šprinc
09.05.1935
Od: 21.08.2003Do: 15.12.2003
předseda správní komiseDAVID ŠOUREK
29.01.1971
Od: 19.05.2006Do: 31.12.2006
předsedkyně představenstvaKvěta Bociánová
06.03.1953
Od: 16.01.2004Do: 18.05.2006
ředitel střediskaTOMÁŠ TAICH
19.12.1961
Od: 21.08.2003Do: 31.12.2006
Způsob jednání statutárního orgánu:Předmět hlavní činnosti: křesťanská sociální péče o opuštěné děti, mládež a dospělé občany v prostředí rodinného typu. Předmět hospodářské činnosti: drobná výroba, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej.
Od: 21.08.2003Do: 30.06.2018
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Předmět hlavní činnosti: křesťanská sociální péče o opuštěné děti, mládež a dospělé občany v prostředí rodinného typu. Předmět hospodářské činnosti: drobná výroba, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej.
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
Zrušení evidence:31.12.2006
Likvidace:Datum vstupu do likvidace:01.01.2007
Likvidátor:DAVID ŠOUREK
Zapsáno: 31.12.2006 
Zánik:30.06.2018
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Insolvenční řízení, Právní nástupce není žádný záznam.