Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.05.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Diakonie ČCE - Středisko pro zrakově postižené
Od: 21.08.2003  Do: 31.12.2010
Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb
Od: 01.01.2011
Sídlo:Ulice a číslo:Čajkovského 1640/8
Obec:Praha 3-Žižkov
PSČ:13000
 Od: 01.01.2011
Ulice a číslo:Klimentská 1211/18
Obec:Praha 1-Nové Město
PSČ:11000
 Od: 21.08.2003  Do: 31.12.2010
IČO:48136093
Datum evidence:21.08.2003Číslo evidence:9-280/2003-13586
Statutární orgán:člen správní radyIvo Plhák
12.02.1968
Od: 16.02.2007Do: 31.12.2010
člen správní radyJANA ČERVEŇÁKOVÁ
19.10.1950
Od: 01.01.2011 
člen správní radyMartina Moravcová
04.06.1965
Od: 01.01.2011Do: 31.05.2012
člen správní radyJan Litomiský
12.03.1959
Od: 01.01.2011Do: 31.05.2012
člen správní radyRUT DVOŘÁKOVÁ
03.02.1974
Od: 15.06.2012Do: 05.12.2013
člen správní radyDAVID MICHAL
10.06.1978
Od: 06.12.2013Do: 31.12.2013
členka správní radyALENA FENDRYCHOVÁ
06.10.1962
Od: 01.06.2014Do: 17.01.2016
členka správní radyHELENA HROMÁDKOVÁ
18.05.1971
Od: 18.01.2016 
předseda představenstvaIvo Plhák
12.02.1968
Od: 21.08.2003Do: 15.02.2007
předseda správní rady (ředitel)DAVID ŠOUREK
29.01.1971
Od: 01.02.2013Do: 31.12.2013
předseda správní rady (ředitel)DAVID MICHAL
10.06.1978
Od: 01.01.2014 
předsedkyně správní rady (ředitelka)JANA ČERVEŇÁKOVÁ
19.10.1950
Od: 16.02.2007Do: 31.12.2010
předsedkyně správní rady (ředitelka)Eva Grollová
07.09.1957
Od: 01.01.2011Do: 31.01.2013
ředitelka střediskaJANA ČERVEŇÁKOVÁ
19.10.1950
Od: 21.08.2003Do: 15.02.2007
Způsob jednání statutárního orgánu:Předseda představenstva střediska a ředitel střediska jednají společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci představenstva střediska. Ředitel střediska jedná samostatně do částky 200 000 Kč v každém jednotlivém případě.
Od: 18.01.2007Do: 15.02.2007
Jménem Diakonie ČCE - Středisko pro zrakově postižené jednají a podepisují se předsedkyně správní rady (ředitelka) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE - Středisko pro zrakově postižené. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - Středisko pro zrakově postižené je oprávněna činit (jednat) a podepisovat ředitelka Diakonie ČCE - Středisko pro zrakově postižené samostatně.
Od: 16.02.2007Do: 31.12.2010
Jménem Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb jednají a podepisují se předsedkyně správní rady (ředitelka) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb je oprávněna činit (jednat) a podepisovat ředitelka Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb samostatně.
Od: 01.01.2011Do: 17.12.2013
Jménem Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb jednají a podepisují se předseda správní rady (ředitel) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb je oprávněn činit (jednat) a podepisovat ředitel Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb samostatně.
Od: 18.12.2013 
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Předmět hlavní činnosti: Sociláně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, azylový dům, krizová pomoc, poskytování křesťanské literatury osobám se zrakovým a kombinovaným postižením, pořádání setkání a pobytů pro osoby se zrakovým a kombinovaným postižením, a jejich přátele, vzdělávání v oblasti prevence násilí, obchodování s lidmia vykořisťování na trhu práce, vzdělávání v oblasti alternativní komunikace a využití počítačových technologií pro práci pomáhajících profesí, půjčovna kompenzačních pomůcek, technické poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a úprav bytů, podpora migrantů a jejich integrace do společnosti.
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, Praha 2-Vinohrady, 12000, IČ 45242704
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.