Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 26.05.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům
Od: 21.08.2003
Sídlo:Ulice a číslo:Havlíčkova 14
Obec:Jaroměř, Jakubské Předměstí
PSČ:55101
 Od: 21.08.2003
IČO:46503561
Datum evidence:21.08.2003Číslo evidence:9-270/2003-13586
Statutární orgán:člen správní radyZUZANA BERANOVÁ
08.07.1981
Od: 16.02.2007Do: 28.02.2010
člen správní radyMARTA ANDREJSOVÁ
23.01.1956
Od: 16.02.2007Do: 13.02.2019
člen správní radyJOSEF MACHÁČEK
23.10.1983
Od: 01.03.2010Do: 31.03.2010
člen správní radyLUCIE PAVLISTOVÁ
20.06.1983
Od: 01.07.2010Do: 31.05.2017
člen správní radyHANA VRBOVÁ
03.04.1985
Od: 01.06.2017Do: 05.04.2018
člen správní radyRADEK SLAVÍČEK
20.02.1964
Od: 14.02.2019 
členka správní radyMONIKA MUSILOVÁ
15.09.1983
Od: 06.04.2018 
předseda správní rady (ředitel)JOSEF MACHÁČEK
23.10.1983
Od: 01.04.2010 
předsedkyně představenstvaJarmila Borecká
13.12.1958
Od: 21.08.2003Do: 15.02.2007
předsedkyně správní rady (ředitelka)Iva Papáčková
22.06.1980
Od: 16.02.2007Do: 31.03.2010
ředitel střediskaJAN SYROVÝ
11.03.1973
Od: 21.08.2003Do: 11.09.2006
ředitel střediskaZDENĚK HOJNÝ
17.02.1971
Od: 12.09.2006Do: 30.11.2006
ředitelka střediskaIva Papáčková
22.06.1980
Od: 01.12.2006Do: 15.02.2007
Způsob jednání statutárního orgánu:Předseda představenstva střediska a ředitel střediska jednají společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci představenstva střediska. Ředitel střediska jedná samostatně do částky 200 000 Kč v každém jednotlivém případě.
Od: 18.01.2007Do: 15.02.2007
Jménem Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům jednají a podepisují se předsedkyně správní rady (ředitelka) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům je oprávněna činit (jednat) a podepisovat ředitelka Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům samostatně.
Od: 16.02.2007Do: 31.03.2010
Jménem Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům jednají a podepisují se předseda správní rady (ředitel) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům je oprávněn činit (jednat) a podepisovat ředitel Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům samostatně.
Od: 01.04.2010 
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Předmět hlavní činnosti: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, organizování práce dobrovolníků, práce se stážisty, aktivity směřující k prevenci sociálního vyloučení, preventivní aktivity, obecně prospěšné práce, resocializační sociální program. Předmět hospodářské činnosti: není žádný
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, Praha 2-Vinohrady, 12000, IČ 45242704
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.