Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 25.05.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Husovo náměstí 1188/4
Obec:Ostrava, Moravská Ostrava
PSČ:70200
 Od: 27.02.2003
IČO:44938802
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-143/1994
Statutární orgán:1) farářEWA MILENA JELINEK
23.09.1984
Od: 12.02.2016Do: 31.08.2018
1) farářPAVEL ŠINDLER
21.05.1974
Od: 01.09.2018Do: 31.08.2019
1) farářEWA MILENA JELINEK
23.09.1984
Od: 01.09.2019 
1) kazatel sboruALEŠ WRANA
07.12.1966
Od: 27.02.2003Do: 06.04.2014
1) kazatelka sboruEWA MILENA JELINEK
23.09.1984
Od: 07.04.2014Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003 
3) kurátor sboruTomáš Jelínek
22.01.1939
Od: 27.02.2003Do: 01.05.2005
3) kurátor sboruJAN KRUPA
01.04.1976
Od: 16.05.2011Do: 08.07.2013
3) kurátor sboruMICHAEL WALOSCHEK
03.02.1968
Od: 09.07.2013 
3) kurátorka sboruJana Hašková
23.09.1938
Od: 02.05.2005Do: 15.05.2011
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 15.05.2011
Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 16.05.2011Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.