Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 04.06.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Opatově
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:10
Obec:Opatov
PSČ:58805
 Od: 27.02.2003
IČO:47366044
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-139/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 12.02.2016Do: 21.09.2017
1) farářFILIP BOHÁČ
19.03.1992
Od: 22.09.2017 
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 11.02.2016
2) administrátorJan Keller
15.02.1942
Od: 27.02.2003Do: 18.01.2007
2) administrátorMARIAN ŠUSTÁK
03.12.1948
Od: 19.01.2007Do: 22.03.2007
2) administrátorPAVEL ŠINDLER
21.05.1974
Od: 23.03.2007Do: 31.08.2016
2) administrátorJAN TKADLEČEK
24.07.1972
Od: 01.09.2016Do: 21.09.2017
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 22.09.2017 
3) kurátor sboruJan Litomiský
19.08.1943
Od: 27.02.2003Do: 04.12.2013
3) kurátor sboruMARIE RŮŽIČKOVÁ
10.03.1944
Od: 05.12.2013Do: 08.05.2014
3) kurátor sboruLIBOR ZAJÍČEK
28.05.1963
Od: 09.05.2014 
Způsob jednání statutárního orgánu:Administrátor a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.