Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Odrách
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:1. máje 63/1
Obec:Odry
PSČ:74235
 Od: 27.02.2003
IČO:47998318
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-136/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 11.02.2016
2) administrátorVlastimil Kovář
21.11.1954
Od: 27.02.2003Do: 23.09.2003
2) administrátorRoman Lukáš
24.10.1967
Od: 23.09.2003Do: 07.10.2007
2) administrátorMÁRIA JENČOVÁ
24.08.1975
Od: 08.10.2007Do: 06.09.2009
2) administrátorFRANTIŠEK HRUŠKA
10.08.1967
Od: 07.09.2009Do: 31.08.2018
2) administrátorPAVLÍNA LUKÁŠOVÁ
17.01.1975
Od: 01.09.2018 
3) kurátor sboruRADEK HANÁK
18.09.1969
Od: 27.02.2003Do: 28.06.2011
3) kurátor sboruHynek Janiš
11.03.1978
Od: 29.06.2011Do: 09.05.2013
3) kurátor sboruJAROSLAVA LONDINOVÁ
21.09.1947
Od: 10.05.2013Do: 01.02.2017
3) kurátor sboruALENA CHOVANCOVÁ
14.10.1979
Od: 02.02.2017Do: 31.08.2018
3) kurátor sboruJAN WENDLIG
27.12.1988
Od: 01.09.2018 
Způsob jednání statutárního orgánu:Administrátorka a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 06.09.2009
Administrátor a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 07.09.2009Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.