Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 09.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Městě pod Smrkem
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Blahoslavova 325
Obec:Nové Město pod Smrkem
PSČ:46365
 Od: 27.02.2003
IČO:44224061
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-134/1994
Statutární orgán:1) farářEva Halamová
17.06.1955
Od: 12.02.2016Do: 31.07.2019
1) farářPETR CHLÁPEK
19.12.1975
Od: 01.08.2019 
1) kazatel sboruADAM BALCAR
08.04.1978
Od: 24.03.2005Do: 25.03.2014
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 26.03.2014Do: 05.11.2015
1) kazatel sboruEva Halamová
17.06.1955
Od: 06.11.2015Do: 11.02.2016
2) administrátorJAN ČAPEK
14.10.1934
Od: 27.02.2003Do: 23.03.2005
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 24.03.2005Do: 25.03.2014
2) administrátorFilip Šimonovský
15.03.1971
Od: 26.03.2014Do: 18.09.2014
2) administrátorFILIP SUSA
19.08.1972
Od: 19.09.2014Do: 05.11.2015
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 06.11.2015 
3) kurátorJaroslav Láska
08.05.1950
Od: 01.06.2011 
3) kurátor sboruJan Svoboda
21.10.1950
Od: 27.02.2003Do: 30.06.2005
3) kurátor sboruMiroslav Čihák
02.05.1947
Od: 19.10.2009Do: 31.05.2011
3) kurátorka sboruEva Svobodová
29.08.1957
Od: 01.07.2005Do: 18.10.2009
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 18.10.2009
Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 19.10.2009Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.