Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 09.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Neratovicích - Libiši
Od: 07.01.2002  Do: 14.03.2011
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Libiši
Od: 15.03.2011
Sídlo:Ulice a číslo:Školní 44/1
Obec:Libiš
PSČ:27711
 Od: 27.02.2003
IČO:47010002
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-128/1994
Statutární orgán:1) farářMiroslav Pfann
14.12.1963
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruČESTMÍR SIWEK
16.11.1963
Od: 27.02.2003Do: 09.02.2004
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 27.01.2005Do: 07.08.2005
1) kazatel sboruMiroslav Pfann
14.12.1963
Od: 08.08.2005Do: 11.02.2016
2) administrátorJOSEF KEJŘ
31.07.1936
Od: 09.02.2004Do: 09.05.2004
2) administrátorEMANUEL VEJNAR
21.06.1953
Od: 10.05.2004Do: 26.01.2005
2) administrátorJAN KAŠPER
01.02.1951
Od: 27.01.2005Do: 07.08.2005
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 08.08.2005 
3) kurátor sboruMiloslav Štamfest
09.04.1934
Od: 27.02.2003Do: 22.03.2007
3) kurátor sboruVladimír Špaček
01.04.1956
Od: 23.03.2007Do: 29.06.2010
3) kurátor sboruBarbora Blechová
28.09.1965
Od: 30.06.2010 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.