Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mladé Boleslavi
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Husova 199/15
Obec:Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II
PSČ:29301
 Od: 27.02.2003
IČO:42718473
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-121/1994
Statutární orgán:1) farářJONATAN HUDEC
17.11.1980
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruVÁCLAV HURT
11.05.1957
Od: 27.02.2003Do: 06.09.2012
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 07.09.2012Do: 14.08.2013
1) kazatel sboruJONATAN HUDEC
17.11.1980
Od: 15.08.2013Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 06.09.2012
2) administrátorJAN KAŠPER
01.02.1951
Od: 07.09.2012Do: 14.08.2013
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 15.08.2013 
3) kurátor sboruMarta Nováková
14.07.1935
Od: 27.02.2003Do: 30.06.2005
3) kurátor sboruLadislav Ruml
07.06.1951
Od: 01.07.2005Do: 20.07.2010
3) kurátor sboruDANA ŠVEJDAROVÁ
16.03.1962
Od: 21.07.2010 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 20.07.2010
Kazatel a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 21.07.2010Do: 06.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Administrátor kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 07.09.2012Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.