Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 31.10.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Husova 67/44
Obec:Miroslav
PSČ:67172
 Od: 18.09.2009
Ulice a číslo:Husova 44/21
Obec:Miroslav
PSČ:67172
 Od: 27.02.2003  Do: 17.09.2009
IČO:45669201
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-120/1994
Statutární orgán:1) farářDAVID SEDLÁČEK
14.04.1974
Od: 12.02.2016Do: 17.04.2017
1) farářNeobsazeno
 
Od: 18.04.2017Do: 19.10.2017
1) farářDAVID SEDLÁČEK
14.04.1974
Od: 20.10.2017 
1) kazatel sboruOndřej Titěra
08.05.1964
Od: 27.02.2003Do: 02.09.2014
1) kazatel sboruDAVID SEDLÁČEK
14.04.1974
Od: 03.09.2014Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 17.04.2017
2) administrátorMARTA SEDLÁČKOVÁ
03.12.1978
Od: 18.04.2017Do: 19.10.2017
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 20.10.2017 
3) kurátor sboruJiří Doubrava
02.11.1940
Od: 27.02.2003Do: 24.02.2011
3) kurátor sboruJindřich Mach
12.04.1951
Od: 25.02.2011Do: 17.04.2017
3) kurátor sboruLIA RYŠAVÁ
17.11.1950
Od: 18.04.2017 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Provozování rodinného centra Medvídek, jehož posláním je umožňovat dialog rodin, dětí, mládeže a dospělých. Pořádání programů pro využití volného času: kreativní, sportovní, vzdělávací, duchovní a další činnosti.
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.