Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 04.06.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:A. Tomíčka 69
Obec:Litomyšl, Lány
PSČ:57001
 Od: 27.02.2003
IČO:60120797
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-113/1994
Statutární orgán:1) farářVÁCLAV HURT
11.05.1957
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruVÁCLAV HURT
11.05.1957
Od: 24.09.2012Do: 11.02.2016
1) kazatelka sboruVěra Pleskotová
05.06.1952
Od: 27.02.2003Do: 23.09.2012
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003 
3) kurátor sboruJAN KUBÍČEK
08.01.1950
Od: 27.02.2003Do: 03.10.2003
3) kurátor sboruEMIL VÁVRA
27.12.1956
Od: 03.10.2003Do: 24.05.2015
3) kurátor sboruMICHAL SADÍLEK
01.08.1967
Od: 25.05.2015 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatelka a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.