Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 04.06.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kyjově
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Dobrovského 511/34
Obec:Kyjov
PSČ:69701
 Od: 27.02.2003
IČO:47899077
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-101/1994
Statutární orgán:1) farářErika Petříčková
08.12.1973
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruDan Petříček
29.07.1973
Od: 23.09.2003Do: 09.11.2011
1) kazatel sboruErika Petříčková
08.12.1973
Od: 10.11.2011Do: 11.02.2016
2) administrátorBOHUMIL BAŠTECKÝ
13.11.1943
Od: 27.02.2003Do: 31.08.2003
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 01.09.2003 
3) kurátor sboruMarek Čmelík
27.04.1962
Od: 28.05.2006 
3) kurátorka sboruLYDIE CEJPOVÁ
11.01.1931
Od: 27.02.2003Do: 28.05.2006
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.