Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Křížlicích
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:127
Obec:Jestřabí v Krkonoších, Křížlice
PSČ:51401
 Od: 27.02.2003
IČO:45598665
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-099/1994
Statutární orgán:1) farářJIŘÍ WEINFURTER
01.07.1962
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruGabriela Horáková
01.06.1974
Od: 19.01.2007Do: 24.05.2012
1) kazatel sboruJIŘÍ WEINFURTER
01.07.1962
Od: 25.05.2012Do: 11.02.2016
2) administrátorMARTIN HORÁK
22.01.1965
Od: 27.02.2003Do: 18.01.2007
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 19.01.2007 
3) kurátor sboruVladislav Hanč
28.01.1945
Od: 27.02.2003Do: 18.01.2007
3) kurátor sboruJIŘÍ KUŽEL
25.05.1947
Od: 19.01.2007 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.