Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 04.06.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kroměříži
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Riegrovo náměstí 147/37
Obec:Kroměříž
PSČ:76701
 Od: 27.02.2003
IČO:60382805
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-095/1994
Statutární orgán:1) farářIvan Ryšavý
29.05.1957
Od: 12.02.2016Do: 24.09.2018
1) farářNeobsazeno
 
Od: 25.09.2018 
1) kazatel sboruIvan Ryšavý
29.05.1957
Od: 27.02.2003Do: 03.06.2005
1) kazatel sboruIvan Ryšavý
29.05.1957
Od: 22.05.2006Do: 11.02.2016
1) kazatelka sboruErika Petříčková
08.12.1973
Od: 03.06.2005Do: 08.03.2006
2) administrátorLudvík Svoboda
06.09.1936
Od: 09.03.2006Do: 21.05.2006
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 22.05.2006Do: 24.09.2018
2) administrátorMAREK ZIKMUND
27.01.1966
Od: 25.09.2018Do: 30.06.2019
2) administrátorLEOŠ MACH
28.07.1969
Od: 01.07.2019 
3) kurátor sboruMarie Otrusinová
19.12.1953
Od: 27.02.2003Do: 15.08.2007
3) kurátor sboruDAVID UNGER
27.05.1981
Od: 01.07.2019 
3) kurátorka sboruEva Konečná
28.05.1959
Od: 16.08.2007Do: 30.06.2019
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.