Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 09.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Krabčicích u Roudnice nad Labem
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:26
Obec:Krabčice
PSČ:41187
 Od: 27.02.2003
IČO:46771484
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-091/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 12.02.2016Do: 13.02.2019
1) farářMARTINA ŠERÁKOVÁ VLKOVÁ
17.11.1973
Od: 14.02.2019 
1) kazatel sboruJohana Zbořilová
26.08.1974
Od: 27.02.2003Do: 26.04.2006
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 27.04.2006Do: 09.10.2008
1) kazatel sboruJAN KUPKA
06.01.1977
Od: 10.10.2008Do: 02.10.2014
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 03.10.2014Do: 11.02.2016
2) administrátorŠTĚPÁN BRODSKÝ
11.04.1973
Od: 27.04.2006Do: 09.10.2008
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 10.10.2008Do: 02.10.2014
2) administrátorFILIP ŽENATÝ
11.01.1987
Od: 03.10.2014Do: 03.12.2015
2) administrátorMARTINA ŠERÁKOVÁ VLKOVÁ
17.11.1973
Od: 04.12.2015Do: 13.02.2019
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 14.02.2019 
3) kurátor sboruAnna Medáčková
21.02.1937
Od: 27.02.2003Do: 17.02.2008
3) kurátor sboruANNA BERANOVÁ
27.07.1957
Od: 18.02.2008Do: 14.09.2009
3) kurátor sboruJiří Lacina
17.04.1945
Od: 15.09.2009Do: 26.03.2015
3) kurátor sboruFRANTIŠEK VAŇOUS
29.05.1979
Od: 27.03.2015Do: 26.01.2016
3) kurátor sboruANNA BERANOVÁ
27.07.1957
Od: 27.01.2016 
Způsob jednání statutárního orgánu:Administrátor a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 09.10.2008
Kazatel a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 10.10.2008Do: 14.09.2009
Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 15.09.2009Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.