Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kovanci
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:14
Obec:Kovanec
PSČ:29426
 Od: 27.02.2003
IČO:48678805
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-090/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruMICHAL ŠIMEK
02.02.1961
Od: 27.01.2005Do: 24.05.2012
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 25.05.2012Do: 12.05.2014
1) kazatel sboruČESTMÍR SIWEK
16.11.1963
Od: 13.05.2014Do: 04.08.2015
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 05.08.2015Do: 11.02.2016
2) administrátorJOSEF KEJŘ
31.07.1936
Od: 27.02.2003Do: 09.05.2004
2) administrátorMICHAL ŠIMEK
02.02.1961
Od: 10.05.2004Do: 26.01.2005
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.01.2005Do: 24.05.2012
2) administrátorVÁCLAV HURT
11.05.1957
Od: 25.05.2012Do: 01.08.2012
2) administrátorEMANUEL VEJNAR
21.06.1953
Od: 02.08.2012Do: 12.05.2014
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 13.05.2014Do: 04.08.2015
2) administrátorJONATAN HUDEC
17.11.1980
Od: 05.08.2015 
3) kurátor sboruMojmír Machač
17.10.1940
Od: 27.02.2003Do: 13.05.2009
3) kurátor sboruJAN ŠIMONEK
31.07.1941
Od: 14.05.2009Do: 01.06.2019
3) kurátor sboruMIROSLAV ZELINKA
10.04.1946
Od: 02.06.2019 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 24.05.2012
Administrátor a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 25.05.2012Do: 01.08.2012
Administrátor a kurátor podepisují společně.
Od: 02.08.2012Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.