Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 09.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kladně
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:gen. Klapálka 1394
Obec:Kladno
PSČ:27201
 Od: 27.02.2003
IČO:46416854
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-085/1994
Statutární orgán:1) farářLEONARDO TECA
04.07.1973
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruDANIELA BRODSKÁ
29.08.1944
Od: 27.02.2003Do: 15.01.2015
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 16.01.2015Do: 29.09.2015
1) kazatel sboruLEONARDO TECA
04.07.1973
Od: 30.09.2015Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 15.01.2015
2) administrátorPAVEL KALUS
17.06.1958
Od: 16.01.2015Do: 29.09.2015
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 30.09.2015 
3) kurátor sboruJan Semerádt
20.04.1952
Od: 27.02.2003Do: 22.06.2004
3) kurátor sboruOLDŘICH DOSEDĚL
11.12.1972
Od: 23.06.2004Do: 10.07.2014
3) kurátor sboruZDENĚK TUREK
14.10.1969
Od: 11.07.2014Do: 29.11.2018
3) kurátor sboruOLDŘICH DOSEDĚL
11.12.1972
Od: 30.11.2018 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatelka a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.