Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 04.06.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jindřichově Hradci
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Bratrská 129
Obec:Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec IV
PSČ:37701
 Od: 27.02.2003
IČO:42409217
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-080/1994
Statutární orgán:1) farářDAVID BALCAR
28.03.1973
Od: 12.02.2016Do: 31.08.2017
1) farářNeobsazeno
 
Od: 01.09.2017Do: 06.09.2018
1) farářMICHAL KITTA
06.12.1968
Od: 07.09.2018 
1) kazatel sboruDAVID BALCAR
28.03.1973
Od: 27.02.2003Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 31.08.2017
2) administrátorRICHARD DRAČKA
18.10.1981
Od: 01.09.2017Do: 06.09.2018
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 07.09.2018 
3) kurátor sboruJosef Brchaň
15.03.1931
Od: 27.02.2003Do: 01.05.2005
3) kurátor sboruJAROSLAV HOJNÝ
17.07.1970
Od: 02.05.2005 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.