Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 04.06.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jičíně
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Konecchlumského 289
Obec:Jičín, Valdické Předměstí
PSČ:50601
 Od: 06.01.2011
Ulice a číslo:Bolzanova 289
Obec:Jičín, Holínské Předměstí
PSČ:50601
 Od: 27.02.2003  Do: 05.01.2011
IČO:47477261
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-076/1994
Statutární orgán:1) farářPETR HUDEC
29.07.1955
Od: 12.02.2016Do: 12.09.2019
1) farářANNA KRACÍKOVÁ
11.04.1982
Od: 13.09.2019 
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 14.05.2015
1) kazatel sboruPETR HUDEC
29.07.1955
Od: 15.05.2015Do: 11.02.2016
2) administrátorJAROSLAV KUČERA
19.01.1952
Od: 27.02.2003Do: 23.03.2005
2) administrátorFILIP SUSA
19.08.1972
Od: 24.03.2005Do: 31.01.2008
2) administrátorPETR CHLÁPEK
19.12.1975
Od: 01.02.2008Do: 15.04.2010
2) administrátorTOMÁŠ MOLNÁR
31.01.1961
Od: 16.04.2010Do: 14.05.2015
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 15.05.2015 
3) kurátor sboruJOSEF KUŽEL
02.02.1949
Od: 27.02.2003Do: 28.04.2016
3) kurátor sboruVĚRA RODROVÁ
02.12.1961
Od: 29.04.2016 
Způsob jednání statutárního orgánu:Administrátor a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.